در مجموعه مقالات: «نشانه شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر

نقد و بررسی آثار ابراهیم گلستان و جلال آل احمد»

تهران: نشر سخن، صص. 161-204

 

 

انشقاق اجتماعی در یک متن نوشتنی:

رمزگان‌شناسیخروس

 

لیلا صادقی

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تهران

 

 


چكيده

متن نظامي از نشانه‌ها است و براي تحليل اين نشانه‌ها، نقش فعال خواننده در تفسیر به خوانش‌های چندگانه و چندمعنایی موجود و درواقع تکثیر اثر منجر می‌شود. همه‌ی روایت‌ها دارای مشخصه‌های ساختاری هستند و برای رسیدن به چندمعنایی و تکثیر متن باید امکان بازشناسی پنج رمزگان در هر اثر فراهم باشد که چگونگی عملکرد این رمزگان‌ها به معناهای چندگانه‌ی اثر منجر می‌شود. در اين پژوهش، به بررسي ساخت‌مندي داستان خروس، اثر ابراهيم گلستان پرداخته می‌شود و سپس رمزگان‌هاي مختلفی كه با در هم تنيده شدن به ايجاد يك متن ساختمند با تفسیرهای متکثر مي‌انجامند، بررسی می‌شوند. درنهایت، مشخص می‌شود که چگونه روایت به‌واسطه‌ی به‌کارگیری این رمزگان‌های پنجگانه امکان تفسیر یک متن نوشتنی و امکان تفسیرهای متفاوتی از دوگانه‌های موجود در این متن را ایجاد می‌کند و چگونه رمزگان‌های مختلف در راستای بازنمایی انشقاق اجتماعی فعال می‌شوند.

 

کلیدواژه‌ها:نشانه، رمزگان، روايت، ساختمندی، متنیت، تکثر معنایی.

(مقاله به علت حق نشر در سایت قابل دانلود نیست و از طریق تهیه کتاب قابل دسترس است)

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نام:

ایمیل: