مجله پازند، سال 4، شماره 14، پائیز 1387

 

عملكرد رمزگان‌ها در خوانش داستان خروس اثری از ابراهيم گلستان

بحثی نشانه‌شناسی از ديدگاه رولان بارت

 ليلا صادقی                               

چكيده

به عقيده رولان بارت، متن نظامي از نشانه‌ها است و براي تحليل اين نشانه‌ها، نقش فعال خواننده در ساخت روايت مطرح می‌شود. رولان بارت در اثر خود به نام اس/زد، به بررسي ساختار متن نمي‌پردازد، بلكه ساختمندي آن را بررسي مي‌كند. در اين مقاله نيز به بررسي ساختمندي بخشي از داستان خروس، اثر ابراهيم گلستان مي‌پردازيم و تقطيع متن به واحدهاي كوچك‌تر را به قصد بررسي ساختمندي متن انجام مي‌دهيم تا دريابيم چگونه همه رمزگان‌هاي درهم بافته درون متن، يك متن ساختمند ايجاد مي‌كنند. رمزگان‌هايي كه با در هم تنيده شدن به ايجاد يك متن ساختمند مي‌انجامند، عبارتند از رمزگان هرمنوتيكي، دالي، نمادين، كنشي و فرهنگي كه هر كدام از اين رمزگان‌ها به ساختن بخشي از روایت كمك مي‌كنند و روي هم رفته باعث ايجاد انسجام مي‌شوند. در اين مقاله، با ارائه پيكره‌اي از داستان، عملكرد اين رمزگان‌ها نشان داده مي‌شود و اينكه متن چگونه بواسطه اين رمزگان‌ها تأويل پذير مي‌شود.

 

واژه‌هاي كليدي: نشانه، رمزگان، روايت، ساختمندی، متنیت، تکثر معنایی، دلالت

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نام:

ایمیل: