اگه اون لیلاست، پس من کی ام؟! (مجموعه داستان)

نوشته: لیلا صادقی

ناشر: آوام سرا (1381)

طرح جلد: جاوید رمضانی

شماره شابک: ‏‎964-94056-0-7‬

-------------

این کتاب (1381)، مجموعه ۱۱ داستانی است که نام تمام شخصیت‌های اصلی هر کدام از داستان‌ها لیلا است. این اثر به دو عدد یک در کنارهم که مجموعاً نشان دهنده عدد ۱۱ است، تقدیم شده که خود استعاره‌ای از درون یک فرد و نمود بیرونی او است (دوگانگی نویسنده و لیلا). دوگانگی و دولایه بودن، در بسیاری از سطوح دیگر این مجموعه به چشم می خورد، از جمله داستان هایی با روساخت و زیرساخت متفاوت. 

در روساخت بسیاری از داستان ها، موضوعی دنبال می شود که در زیرساخت معنای ضمنی دیگری می یابد. دوگانگی میان دو عنصر، در پیرامتن های کتاب، از جمله عنوان کتاب نیز مشهود است.

یادداشت های نوشته شده درباره این اثر عبارتند از:

درباره "اگه اون لیلاست، پس من کی ام؟!": کوشیار پارسی

پیرامون آثار لیلا صادقی، محمد آزرم

متنی در خوانش متون لیلا صادقی، مصطفی خدایگان

درباره جهان متن لیلا صادقی، سعید احمد زاده اردبیلی

اجرا؛ مسئله ساز نوشتار، محمد آزرم

جابه جایی مرزها، محمد مهدی پور

 

گفت و گوها درباره این کتاب:

حیات نو

سایت لیلا صادقی

پیام کردستان

شهرآرا

روزنامه کلمه

 

این کتاب در نسخه اینترنتی قابل دانلود است

 

 

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نام:

ایمیل:

«از غلط های نحوی معذورم»، لیلا صادقی

مجموعه شعر - داستان

قابل دانلود